Buurtvereniging Hoogelanden. (Info oude krantenberichten Utrechtsch Nieuwsblad.)

Er is wat onduidelijkheid over wanneer de buurtvereniging is opgericht, maar volgens een krantenbericht dat ik via het Wijk C museum heb verkregen, werd ter gelegenheid van de verjaardag van Koningin Wilhelmina in 1909 al een buurtfeest gehouden.  In die tijd werden alle buurtfeesten op Koninginnedag gehouden.

Het eerste buurtfeest begon met een reveille om half 7 s 'morgens en een optocht die om 10.00 uur begon. Tussen de optocht en de volksspelen was er een vliegerwedstrijd voor jongens van tot 10 en 11 jaar. Voor de feestavond werd van de bewoners 1 cent gevraagd. In dat zelfde jaar werd een muziekvereniging opgericht , waarvan het doel was de verjaardagen van het Vorstelijk Huis zoveel mogelijk op te luisteren. Een vrij groot aantal jeugdigen heeft zich hiervoor opgegeven. Hierna werd overgegaan tot het kiezen van de naam van de vereniging, welke naar de leider Richard Hol werd gedoopt.                                                                             

Vervolgens werd een bestuur gekozen, welke als volgt werd samengesteld:

J.H. Blokker (kapelmeester van het Utrechts vrijwilligers corps), M.A. Muis 1e voorzitter, M. v. Dort 2e voorzitter, P. v.d. Linden Junior 1e secretaris, A. Mooij 2e secretaris, N. Giltay 1e penningmeester, G. v.d. Brink, 2e penningmeester en bibliothecaris F.W.H. Roep. 

Later is daar de onderafdeling muziekvereniging de Bazuin uit voortgekomen.

Ook in 1910 zou de verjaardag van koningin Wilhelmina groots gevierd worden, maar vanwege financiële problemen dreigde het feest niet door te kunnen gaan. Volgens een bericht in het Utrechtsch Nieuwsblad heeft het bestuur voor het feit gestaan, dat zij vanwege het bedanken van ongeveer de helft van het aantal leden (redenen onbekend) geen feest zou kunnen vieren. Maar het bestuur was van mening dat deze heugelijke dag niet ongemerkt voorbij zou mogen gaan en heeft hiervoor financiële steun gevraagd bij een aantal middenstanders in de buurt. Dankzij de gulle giften van deze middenstanders kon men de kinderen toch een feestprogramma aanbieden.

Ook deze keer werd 's morgens om 7 uur een reveille gehouden, waarna de kinderen van 7 tot en met 16 jaar om half 10 een bioscoopvoorstelling op het Vreeburg werd aangeboden. De kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 6 jaar kregen ieder prijsje, een zakje snoep en een grote koek. Bij terugkomst van de bioscoopvoorstelling kregen de kinderen ook een grote koek, waarna om 2 uur een optocht door de straten van de buurt gehouden werd. Na de optocht werd voor de kinderen van 7 tot en met 16 jaar een concert gegeven door muziekvereniging Richard Hol.

In 1911 werd de verjaardag van Hare Majesteit de Koningin weer gevierd. Reeds in de vroege ochtend was het een grote drukte in de buurt. In de loop van de ochtend werd een optocht in de buurt gehouden, waarbij een bijzondere aandacht uitging naar de groepen  Sneeuwwitje en  Vechthulde. De stoet was dit jaar groter dan ooit. 

Deze keer stonden er ook een roomijs-wagentje en een Zeppelin-vliegmachine in de Hoogstraat.

De volgende jaren gingen de buurtfeesten door en werden volksspelen gehouden, met onder andere versnaperingen voor de kinderen, kaas happen en pot slaan.  De versiering werd mede door de inzet van het dames comité steeds beter en de optochten steeds groter. De muziek werd alle jaren verzorgt door de muziekverenigingen Richard Hol of de onderafdeling daarvan, de Bazuin. Nieuw was de gratis verloting voor de kinderen, waarvoor prachtige prijzen beschikbaar waren gesteld. De kinderspelen werden uitgebreid met sprietlopen voor de jongens.

Het volgende jaar kon, mede door sponsoring van de middenstand, snoep en speelgoed uitgedeeld worden. De kinderspelen werden naast het pot slaan en sprietlopen uitgebreid met vissen, blaas trappen, stoel dansen en ring steken. Ook was er stoeldansen voor de dames, waar heel wat afgelachen werd. Tevens werd er de hele middag en avond gedanst, doordat het dappere corps muzikanten er flink de gang in hield. Mede daardoor heeft het bestuur zijn harde werken beloond gezien. Mede door de inzet van het bestuur en het dames comité werd de straat met nieuwe erepoorten versierd, terwijl in het midden van de straat een muziektent was gebouwd. Nieuw was dat de jongens en meisjes, die met versierde kleding in de optocht liepen, een prijs konden winnen.

Van de periode tussen 1926 en 1949 is geen informatie gevonden.

In 1949 kwamen Koningin Juliana en Prins Bernard op bezoek in Utrecht en zouden vanuit binnenstad via de Lauwerecht langs de Hoogstraat komen om via de Roode Brug de wijk weer te verlaten. Ter ere van die gelegenheid werd er groot feest gevierd in de stad en heeft de buurtvereniging een banier en rijen vlaggetjes over de straat gespannen. Ook de bewoners lieten zich niet onbetuigd toen de Koningin en Prins in zicht waren.

Om de binnenkomst van Koningin en de Prins luister bij te zetten was Joop Kuijer met paard en wagen, de schillenkar van zijn vader, naar Hollandse Rading gegaan om daar hei te gaan plukken en daarmee het huis van zijn grootmoeder, (mevrouw Pater) te versieren. Het raam van mevrouw Pater werd door hem eerst voorzien van een groot stuk kippengaas, waarna de hei er tegenop gebonden werd. Daarna werden er oranje bloemen tussen de hei gestoken en ontstond er een prachtig versierde gevel in de Hoogstraat.

In de jaren '50 zijn veel mensen lid van de buurtvereniging geworden. Met contributie, verlotingen en bijdragen van winkeliers in de buurt werd geld binnengehaald om de activiteiten te kunnen betalen. Maar ineens liep het aantal leden gestaag terug. De oorzaak was vooral de sanering van de wijk, want rondom de Hoogstraat werden nog al wat huizen afgebroken en heeft een groot aantal buurtbewoners de wijk verlaten.

Ondanks deze sanering is buurtvereniging Hoogelanden blijven bestaan en inmiddels de oudste nog bestaande buurtvereniging van Utrecht.

Onderstaand wat foto's uit vroeger tijden die ik ontvangen heb. Daarvoor dank! 

 

 

Toen Koningin Juliana en Prins Bernard Utrecht bezochten heeft de buurtvereniging ter gelegenheid hiervan veel werk gemaakt van de versiering. Een banier en rijen vlaggetjes zijn over de straat gespannen en de bewoners lieten zich niet onbetuigd toen de Koningin en de Prins aan de Vechtkant langs de Hoogstraat kwamen

.

Bestuurder Herman van Woudenberg.

Foto: Jan van Woudenberg

Bestuurders Hannes Bontrop en Herman Woudenberg tijdens de kinderspelen.

Foto: Jan van Woudenberg.

Dikkie Ludwig gaat voor een eerste plaats bij het  zaklopen. Foto: Ronnie Ludwig. 

Wedstrijd pannenkoek eten, tussen Coby van Veenendaal en hoogstwaarschijnlijk Nelly van Os.

Foto: Coby van de Sanden - van Veenendaal

Autopet race.

Foto: Joop Kuijer

Francoise Spelbos, opa Bontrop en Poppie Luwig kijken toe. Foto: Joop Kuijer

Bestuur staat klaar voor de optocht.

Foto: Roel Ludwig.

Op weg naar de optocht. 

Foto: Jan van Woudenberg.

 

Thea Sluijk en Maria van Veenendaal.

Foto: Coby van de Sanden van Veenendaal.

Coby van Veenendaal, Paula van Gendt en Janny van Straalen. 

Foto; Coby van Veenendaal van de Sanden.

Thea Sluyk, Coby en Ria van Veenendaal en Thea de Koning.

Foto: Coby van de Sanden van Veenendaal.

Marius de Rijk met zijn versierde fietsje op weg naar de optocht. 

Foto: Marius de Rijk

v.v. Hoogelanden: Dikkie Ludwig, Jan van Woudenberg, Gerrit de Rooij, Bep van Burgsteden, Tinus Kers, Dikkie Ludwig, onbekend, Tonnie de Rooij, Charel Jansen, ? Bontrop, Henkie Koning, Hans Scharrenberg. Foto: van Facebook genomen.

Kaasdragers Jan van Woudenberg en Dikkie Ettenkoven. Foto: Jan van Woudenberg.

Kinderen uit de Hoogstraat als Flipje Tiel. Dikkie Kragten, Gerda Kragten, Roelie Pauw, Corry Veerman, Bep de Rover, Ivonne, familie van familie Kragten, Corrie Goslinga en Marietje Veerman.

Foto: Corrie van der Weert/Veerman

Coby, Maria en Riki van Veenendaal.

Foto: Coby van de Sanden van Veenendaal

Bekende Koppies – Namen zijn mij niet bekend. Foto: Roel Ludwig.

Onder andere:  Riekie Rosengarten, Gonnie van Woudenberg,  Jopie en Wies Ludwig.

Foto Roel Ludwig

Cowboytje spelen is van alle tijden, met o.a. Anton de Jong, Henk Koning en Rijkie Dekker. 

Foto: Anton de Jong.

 Joop en Herman van Woudenberg als Rikkel en Nikkel uit een TV serie in 1961. Foto: Roel Ludwig

Kees van der Worp in zijn eenmansorkest.

 

John Goedee met Corrie Veerman .

Foto: John Goedee.

 

Ria en Anita Dekker hebben alles uit de kast gehaald. Foto: familie Dekker.

Gerard Brons als ballenjongen.

Foto: Familie Brons

Vier prinsessen met onder andere Jopie en Wies Ludwig. 

Foto: Roel Ludwig.

Kaasdragers: (Geen kip of haas geef mij maar kaas) Kees van der Worp en Corrie van Haren. Foto: Roel Ludwig.

Blij dat de benenkluif gaat verdwijnen.

Foto: Utrechts Archief.

Mevrouw Goedee met een stel uitgelaten kinderen in de optocht. 

Foto: John Goedee.

Lambér van Veenendaal en Ronnie Ludwig als de dikke en de dunne. 

Foto: Ronnie Ludwig.

Optocht op de oude Hoogelanden Oostzijde op weg naar de Hoogstraat, met onder andere  bestuurders Henk van der Grift, Roel (Poppie) Ludwig, Jo van de Meer, Herman van Woudenberg, Gerrit van Gendt en Hannes Bontrop. 

Foto: Utrechts Archief. 

De optocht komt de wijk weer in. 

Foto: Roel Ludwig

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Maak jouw eigen website met JouwWeb