In 1862 werd voor de lijn Utrecht - Amersfoort een draaiende spoorbrug over de Vecht gelegd. Een draaiende brug, die met handkracht open gedraaid kon worden om het scheepvaartverkeer door te laten. Aan beide oevers, bij de Lagenoord en de Hoogelanden Oostzijde, was een overweg, die bij het naderen van de trein  handmatig door overwegwachters werden gesloten. Halte Vechtbrug was na het buurtstation (stationsplein) de tweede halte op deze lijn. Bij de halte stond een klein wachtershuisje waar je je moest melden als je  met de trein mee wilde, dan zette de wachter het sein op onveilig, zodat de trein op het lage perron stil hield. Op de terugweg gaf men de conducteur te kennen dat men aan de Vechtbrug wilde uitstappen. Dan gaf de conducteur de boodschap aan de machinist door. Sinds 1 mei 1895 stopten sommige stoptreinen van Utrecht naar Amersfoort nog op twee plaatsen in de stad. Bij de halte Amsterdamsestraatweg en de halte Vechtbrug. Voor 2½ cent kon men van de Amsterdamsestraatweg naar halte Vechtbrug rijden of omgekeerd. In een spoorboekje stond voor welke treinen deze stopgelegenheid van toepassing was.

De paardentram.

Op 1 maart 1893 werd een nieuwe lijn van de paardentram, lijn B geopend, die van de spoorbrug over de Vecht bij de Hoogelanden Oostzijde vertrok en dan verder grotendeels langs de Oudegracht naar het Ledig Erf liep. Toen in 1907 de paardentram werd opgeheven, kwam dit gedeelte van de stad voorlopig weer geïsoleerd te liggen. De remise van de paardentram was tussen sigarettenwinkel Stil en de beenzwart fabriek aan de Hoogelanden oost.

Vervanging spoorbrug van 1862.

De spoorbrug van 1862 voldeed na 50 jaar niet meer. De brug vertoonde verschillende gebreken en na grondig onderzoek in 1910, werd een verzakking van het oostelijke landhoofd geconstateerd. Bovendien veroorzaakte deze lage brug nogal hinder aan de voorbij varende schepen. Er kwamen hier veel schepen voorbij varen: passagiersboten, beurtvaartschepen met vaste masten en botters die zomers hooi naar de stad brachten. In 1912 werd de brug van vervangen door een hogere brug.

Verhoogd spoor.

Begin 1940 is men begonnen met de bouw van een verhoogd spoor, waardoor er op sommige plaatsen spoorviaducten aangelegd moesten worden. Eind juli begonnen de fundamenten zich af te tekenen. De brughoofden van het bouwwerk, dat geheel in beton zou worden uitgevoerd, waren klaar en verschillende vormen begonnen aan te duiden hoe de overspanning zou komen te rusten.  Midden in het Vechtwater was een stalen bekisting gemaakt, die als bouwput moest dienen voor een van de poten van het viaduct, dat behalve de Vecht ,ook de Hoogelanden Oostzijde en de Lagenoord zou overspannen.

Het was een druk heen en weer gerij van zandtreinen, die materiaal aanvoerden voor de nieuwe spoordijk en er werd maanden lang geregeld langer door gewerkt. Op maandag 8 september 1941 werd de verhoogde spoorbaan van het traject Utrecht Amersfoort in gebruik genomen.

Ondanks dat de spoorbrug, wat de bovenbouw betreft nog niet geheel klaar was, konden de treinen er toch overheen rijden. Het verkeer kon nu onder de verhoogde spoorbaan door rijden en konden de spoorovergangen aan de Lagenoord en de Hoogelanden Oostzijde vervallen. Ook de  spoorovergangen van de Amsterdamsestraatweg, Kerkweg en Inundatiekade konden vervallen.

Loopbrug naast de spoorbaan.

Toen de spoorwegen na de oorlog bezig waren met het afwerken, heeft de gemeenteraad in 1952 de spoorwegen verzocht mee te willen werken aan het maken van een voetbrug naast de spoorbrug. De voetbrug zou een verbinding moeten vormen tussen de Lagenoord en de Hoogelanden Oostzijde.

De spoorwegen verklaarde zich bereid dit voor rekening van de gemeente uit te voeren, tegelijk met de voltooiing van de spoorbrug. De werkzaamheden aan de onderbouw van de spoorbrug waren op 23 juli 1953 voltooid. De loopbrug werd op vrijdag 24 juli opengesteld voor het publiek. De voetbrug is 43 meter lang, 2 meter breed. De kosten van deze brug bedroegen 25.000 gulden.

 

 

In 1862 werd de draaispoorbrug aangelegd tussen de Lagenoord en de Hoogelanden oostzijde. 

 

Jubileum 50 jaar spoorwegen bij wachtpost Vechtbrug.

 

Draaispoorbrug tussen de Lagenoord en de Hoogelanden oostzijde.

Hoogelanden oostzijde met  blokpost de Vechtbrug met opgaand en afgaand spoor richting Blauwkapel.

Spoorwegovergang Inundatiekade, nu Brailledreef. De boom werd hangmatig bedient.

De veiligheid op dit spoor liet nog wel eens te wensen over, onderstaand een aantal voorvallen:

Zo is het gebeurd dat er naar schatting honderd mensen bij halte Vechtbrug aan een groot ongeluk ontsnapt zijn. Aan beide zijden van de draaibrug stonden veel mensen, onder wie moeders en kinderen, voor de neergelaten spoorbomen te wachten. Toen de trein vanuit Hilversum was gepasseerd, trok de overwegwachter de bomen op en wilden de wachtenden over steken. Op dat moment weerklonk een doordringend gesnerp en zagen de wachtenden vanuit Utrecht een dieseltrein naderen. De bestuurder van deze trein, die het gevaar moet hebben gezien, minderde vaart en gaf onophoudelijk fluitsignalen. De overwegwachter aan de kant van de Lagenoord wist nog een rode vlag te ontplooien, zijn collega aan de overzijde van de Vecht, die zijn huisje was uitgekomen, rende de spoorbaan op en gaf waarschuwende armgebaren. Toen de diesel de overweg was gepasseerd, zag men de bestuurder langzaam verder rijden, vermoedelijk om ongelukken te voorkomen op de volgende bewaakte overweg aan de Inundatiekade, die ook bedient werd door de dienst van station Vechtbrug. Zeer waarschijnlijk was deze dieseltrein niet aangekondigd, daar het anders onverklaarbaar is dat de overwegwachter de bomen heeft geopend.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De spooroverweg aan de Inundatiekade, die ook bedient werd door de overwegwachters van de Vechtbrug, was geen gelukkige oversteek. Een gelukkige bijkomstigheid was, dat de treinen daar nog niet op volle snelheid reden. Toen op een keer 'n met twee paarden bespannen wagen gedeeltelijk de overweg gepasseerd was, daalde de bomen plotseling, waardoor de wagen bekneld raakte onder een der bomen. De voerman wist door snel te handelen zich zelf en een 14 jarige jongen die op de bok zat, in veiligheid te brengen, hij zag ook kans de paarden af te spannen. Toen de trein passeerde werd de wagen licht geraakt en gedeeltelijk vernield. De jongen, die geraakt was door de neerdalende boom, is per auto naar het ziekenhuis gebracht. Onderzoek wees uit dat hij geen ernstig letsel had opgelopen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een 73 jarige man uit Utrecht die op de Inundatiekade met een kruiwagen een particuliere onbewaakte overweg wilde oversteken, werd door een dieseltrein gegrepen. Doordat hij op het laatste moment weifelde, werd hij door een trein, die gelukkig niet zo snel reed, aan de kant van de baan geslingerd. Met een verbrijzeld been en een bekkenfractuur moest het slachtoffer naar het ziekenhuis worden overgebracht.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Op een ander moment passeerde ter hoogte van de Inundatiekade de trein van Utrecht naar Amersfoort. De heer Jongerius, wonende aan de spoorlijn, hoorde met zijn geoefende oren een ongewoon geluid toen de trein zijn woning voorbij reed. Hij woonde bijna 50 jaar op deze plaats en kende het geluid van passerende treinen als geen ander. Het ongewone geluid was voor hem aanleiding om een onderzoek te gaan instellen op de spoorbaan. Eenmaal op de baan, ontdekte hij, dat bij een van de rails een stuk van ruim 30 centimeter lengte was verdwenen. Toen hij op zo’n 500 meter afstand een trein van de andere kant zag aankomen, rende hij de trein te gemoed en wist hij de machinist te waarschuwen, die de trein tot vlak voor de gevaarlijke plek tot stilstand kon brengen. In de trein zat een inspecteur van de Nederlandse Spoorwegen, die terstond maatregelen trof, zodat een D-trein uit Duitsland in Blauwkapel tot staan kon worden gebracht. De D-trein werd in Blauwkapel op het verkeerde spoor geleid en nabij de Inundatiekade tot stilstand gebracht. Zo konden de reizigers van de  stilstaande  trein plaats nemen in de D-trein en na een oponthoud de reis naar Utrecht voortzetten. Nadat een nieuwe spoorrail was geplaatst, kon het treinverkeer weer normaal doorgang vinden.

Het breken van de spoorstaven, dus eigenlijk van de rails, was een euvel dat vooral bij sterke temperatuurwisselingen voor kwam. Gewoonlijk werd dat door de machinist gemerkt, die dan rapporteerde dat hij een stoot had gevoeld. Voor zo ver bekend heeft dit euvel niet tot ontsporingen geleid.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Op de onbewaakte overweg aan de Mr Tripkade  is een merkwaardig ongeluk gebeurd, dat een bijzonder gelukkige afloop heeft gehad. Toen een trein uit Utrecht naderde, ging een met een paard bespannen hooiwagen, bestuurd door een jongen, richting overweg. Hoewel de jongen de trein zag aankomen, hield hij zijn paard niet in, daar hij blijkbaar dacht dat hij nog voor de trein zou kunnen passeren. Dit was echter niet het geval. De locomotief van de trein reed met behoorlijke snelheid op de hoog beladen hooiwagen, die volkomen uit elkaar geslagen werd en in stukken op de weg verspreid werd. De jongen had het gevaar schijnbaar toch nog zien aankomen en was op het nippertje van de wagen gesprongen. Hij kwam er goed af, ook het paard kwam er goed af, doordat de bespanning door de hevige botsing stuk getrokken werd. Van de locomotief werden de lampen beschadigd. Het treinverkeer ondervond door dit ongeluk enige stagnatie, omdat de lading van de hooiwagen opgeruimd moest worden. Nadat alles was opgeruimd, zette de trein zich weer in beweging. Doch een paar honderd meter verder stond hij weer stil. De machinist en de stoker hadden namelijk gemerkt, dat hun machine zich moeilijk en opvallend luidruchtig voortbewoog. Zij kropen onder de locomotief en vonden daar de ijzeren band van een wiel van de hooiwagen, die zich tussen de machinedelen had gewrongen. Nadat ook dit  obstakel was verdwenen, kon de reis naar Hilversum worden voortgezet. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------