In mijn jeugdherinnering bestond de oude Roode Brugbuurt uit de Jagerskade, Vinkenkade, Hoogstraat, Loevenhoutsedijk, Anthoniedijk, Anthoniesteeg/straat en de Pijlstraat, met nog een staartje Hoogelanden Oostzijde, (nu lauwerecht). Achter de Hoogstraat lag aan de Inundatiekade een grote speeltuin. De speeltuin was een groot grasveld met wel 20 schommels., die beheerd werd door buurtvereniging Hoogelanden. Tot in de wijde omtrek waren weilanden, die we ook tot onze speeltuin rekenden.

Rond het jaar 1950, kwamen daar het Anthonieplein en het hovenierswijkje van Zijlstraat, van der Steenstraat, Verheulstraat en Jongeriusstraat bij. Het Anthonieplein is eind jaren ’70 weer afgebroken, daar zijn de Miltenburgstraat, Gresnigtstraat en Jongeriusstraat voor teruggekomen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In de Roode Brugbuurt was veel bedrijvigheid, al in vroeger jaren stonden er allerlei bedrijfjes langs de Vecht, waaronder: pottenbakkers, steenfabrieken en dakpannen/tegelfabrieken. In mijn herinnering waren er in mijn jeugd in en om ons het buurtje een dakpannen/tegelfabriek, een grossierderij in vleeswaren, 3 autohandelaren, 4 kruidenierswinkels, 3 bakkerijen, 2 sigarettenwinkels, een sigarenfabriek, 2 café's, een ijswinkel, een ijslollyfabriek, 2 wasmachine verhuurbedrijven, 2 patatwinkels, een viswinkel, een vis pakhuis, 3 groenteboeren, 3 melkwinkels, 2 bloemenhandelaren, 4 schillenboeren, 2 kolenhandelaren, een slagerij, een kapperszaak, een verf en behangwinkel, 2 smederijen, een wagenmakerij, een metaalwarenfabriekje, een doe het zelfzaak, een glazenwasserij, een kaaspakhuis, een handkarren verhuurbedrijf, een waterstokerij annex brandstoffenhandel, een lompen en metalen handel, een vaten makerij en 2 fietsenmakers/accessoires verkopers aan huis. Verder waren er verschillende groenteboeren en bakkers die hun waar aan huis aanboden.

Grenzend aan de wijk waren boerderijen, hoveniers, groenteboeren, een voddenman, een bakkerij, een kippenslachterij, een eenden fokkerij, een sigarettenwinkel, een beenzwart fabriek, (benenkluif), een loodwitfabriek, een kalverhandel en 2 natuurijsbanen. Vanaf de Loevenhoutsedijk de Roode Brug over naar links, waren op de Hoogelanden Westzijde op een lengte van ongeveer 300 meter nog 8 winkels. Een groenteman met eigen land, een kapper, een drogist, een sigarettenwinkel, een schoenenwinkel, een schoenmaker, een kruidenier en een melkwinkel. Later heeft er ook een fietsenwinkel gezeten. Naar rechts zat nog een kolenboer en een patatwinkel.

Verder waren er bewoners die naast hun werk wat bij verdienden als losse arbeider en met verkoop van losse sigaretten, flesjes bier, zelf gevangen vis, groenten van eigen land, konijnen, kippen, vogels, eieren en allerlei andere artikelen. Er waren ook fabrieksarbeiders, bouwvakkers, grondwerkers. Een enkeling was mede door de aanleg van Overvecht een aannemersbedrijfje begonnen, waar ook weer mensen uit de buurt bij werkten. Kolensjouwer was ook een gewild beroep, voor zo ver ik me dat kan herinneren waren er daar 6 van. Zoals in alle tijden waren er ook werklozen, maar de meeste mensen werkten.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------