De buurtschool.
Toen de Roode Brugbuurt werd gebouwd moest er ook een school komen. Die school, de Nederlands Hervormde Diaconieschool, (school met de bijbel) werd even na 1880 gebouwd, had één bouwlaag en een indeling van drie onderling verbonden lokalen. Zo kon een leraar les geven in alle drie de klassen. Om de bouw financieel te ondersteunen werden vanaf 2 januari 1881 aandelen verkocht. In 1909 is het gebouw vervangen door het huidige gebouw Anthoniedijk 9. De onderwijzeres was mevrouw van de Ven en de onderwijzers de heren Rolman, Bosman en van der Zee. De heer van Riel was het schoolhoofd en woonde in de onderwijzersschool naast de school. Een van de leerlingen was Arie Advocaat, zoon van de beheerder van het poldergemaal aan de Loevenhoutsedijk. Een groot gedeelte van zijn schooljaren heeft hij op de Anthoniedijk school doorgebracht. Zijn medeleerlingen van Arie waren onder andere: Bep de Rooy, Thea v.d. Ham, Trui Foppen, Jan Leffef, Kees van Dam en Dirk van de Grift. In 1943 werd de school en de onderwijzerswoning door de Duitsers gevorderd en moesten de kinderen naar een school in de Amandelstraat in Ondiep. De weg naar school was over de Roode Brug, via het zogenaamde laantje dat nu Anton Geesinkstraat heet. Langs dat Laantje stonden grote bomen die voor het einde van de oorlog allemaal gesneuveld waren voor brandhout. Toen de school aan de Amandelstraat ook werd gevorderd zijn de kinderen maar thuis gebleven om te proberen de hongerwinter te overleven, wat aardig gelukt is. 

 

Aandeel Diaconieschool.

De eerste school in 1880, rechts de onderwijzersschool. 

De nieuwe school in 1909.

Buurthuis.

Na de oorlog heeft de jeugd het gebouw in zijn bezit genomen en heeft het gebouw veel te lijden gehad . Omdat er behoefte was aan jeugdwerk is het gebouw opgeknapt en is het een jeugdhuis geworden. Het buurthuis, Hoogelanden 9, werd in werd in gebruik genomen door wijkvereniging Lauwerecht der Nederlands Hervormde gemeente Wijk 7 en de Rooms Katholieke Parochie Sint Joseph. Buurtvereniging Hoogelanden was ook actief in het buurthuis. De Nederlands Hervormde Gemeente had in de Lauwerecht ook een zondagsschool, waar veel kinderen uit de buurt naar ook toe gingen.

Op zaterdag 17 september 1951 werd het clubgebouw officieel geopend door wethouder H. van der Vlist en overgedragen aan de genoemde instanties. Stella Maris dat ook een pand in de Hoogstraat had, betrok samen met de kleuterschool de benedenverdieping. De  tweede en derde verdieping was voor Jeugdhuis Hoogelanden. Het werd een groot succes, want voor de jongens en meisjes, die voornamelijk uit de Rode Brugbuurt kwamen, werd jeugdhuis Hoogelanden een uitje. Voor jongere meisjes was er een handwerkclub, een kookclub en een naaiclub. Voor de jonge jongens was er handenarbeid. Er waren ook zomerkampen in de schoolvakanties.

Voor de oudere jongens waren er activiteiten zoals: biljarten, tafeltennis, gewichtheffen, boksen en judo. Ook was er een paar keer in de week instuif, waar je muziek kon draaien, of een kon kaartje leggen. Op de zaterdagen was er voor de 16 jarigen zo nu en dan een dansavond op de zolder van het jeugdhuis. Meestal werden  plaatjes gedraaid, zo nu en dan kwam een Rock bandje, bandjes die in die tijd als paddenstoelen uit de grond verrezen. Omdat ik in die tijd nog te jong was voor die club, ben ik niet verder gekomen dan af en toe even de danszaal inkijken, wel mocht ik vanuit een hokje in de gang flesjes limonade en gevulde koeken verkopen. 

De leiding was in de beginjaren in handen van meneer Westbroek, die later dominee is geworden. Toen meneer Westbroek is vertrokken is hij opgevolgd door meneer Baars. De leiding werd geassisteerd door 35 vrijwilligers (sters), die voortreffelijk werk hebben verricht. Later zijn Hoogelanden en Stella Maris samen gegaan.

 

De wethouders van de Vlist en Winkel konden bij de opening in 1951 de verleiding niet weerstaan om een partijtje te biljarten in de ontspanningszaal.

De handwerkclub jonge meiden, met o.a. Joke van Hoeijen, Wil Kraan, Anea Mazzavillani, ? Donk, Coby van Veenendaal en handwerk juf mevrouw Kleij.

De oudere meiden club, met o.a. Dikkie Schoonheim, Johanna van Dijk, Katrien en Ansje Mazzavillani, ? Vermeulen, Tineke van der Hagen en de juffen mevrouw Kleij en mevrouw de Rijk.

De jongens en meidenclubs tezamen op de zolder van het buurthuis. Met o.a. Eduard Warmenhoven, Joop de Rooij, Tineke van der Hagen, ? Vermeulen, Johanna van Dijk en Dikkie Schoonheim.

Op dinsdag en donderdag hadden we spellen avond. Hier speel ik met Rinie Dekker een dubbelspel tafeltennis, Willem Dekker staat op de achtergrond

De oudere jongens waren fanatieke kaarters. Van links naar rechts: Roelie Kuijer, Jan Kinnegin, Evert Dekker, Cor van Dort, Rienus (Bul) van Veenendaal en Kees Kinnegin.

We hadden goede judoclubs. We streden ook tegen andere buurthuizen en dat ging er fanatiek aan toe. Van links naar rechts: Co Balk, Roelie Kuijer, Wim van Kampen en leraar meneer Oliekan.

 

Er werd hard getraind, maar ook lol gemaakt. Meneer Oliekan doet hier een heupworp voor.

Dit is geen slow motion, we zullen maar zeggen dat de foto is gemaakt door een fotograaf met gevoel voor het juiste moment.

Het seizoen werd afgesloten met een ouderavond.

 

Kinderen en ouders kijken belangstellend naar een optreden van een meisje dat accordeon speelt.

Ik was zelf aanwezig met een optreden als Dorus.

Buurthuis Hoogelanden liep ook mee met de avondvierdaagse, vooraan de 3 gebroeders van Dam, Herman van Dam liep met de vlag, daar tussen Betsie de Rooij, in het midden Freek Verburg. Rechtsachter leidster Doedijns, Jannie Warmenhoven en Beppie Nagelhout.

Carnaval buurthuis Hoogelanden midden jaren '50. Met onder andere: Evert Dekker, Willem Dekker, Rinie Dekker, Wim van Kampen, Rienus van Veenendaal, Cobus van Veenendaal, Eduard Warmenhoven, Hans Voorn, Jan Kinnegin, Gert van Veenendaal, Johan Nienkempen, Fenny van de Wouden en ik zelf. Het carnavalsfeest was voor de oudere jeugd. Willem Dekker, Rinie Dekker en ik zelf waren te jong voor deze groep, maar we hebben ons wel verdienstelijk kunnen maken in de bediening.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.